अघिल्लो सामग्रीतरुण दल रौतहटको जिम्मेवारी सिलवाललाई
यसपछिको सामग्रीदुई फरार आरोपित पक्राउ