अघिल्लो सामग्रीबाघको आक्रमण बाट एक जना घाईते
यसपछिको सामग्रीदशैंको पहिलो दिन घरघरमा घटस्थापना गरियो