अघिल्लो सामग्रीचन्द्रपुरका संचारकर्मीहरु संग रौतहट प्रहरी प्रमुखको अन्र्तक्रिया
यसपछिको सामग्रीदलाल सत्ता र बेखुस पुस्ता