अघिल्लो सामग्रीदलित समुदायको गौरमा प्रर्दशन
यसपछिको सामग्रीचादि खोलाले बगाउँदा एकको मृत्यु