अघिल्लो सामग्रीलागु औषध सहित एक अनलाईनको संचालक सहित २ जना पक्राउ
यसपछिको सामग्रीटी–२० विश्व कपको तालिका सार्वजनिक