अघिल्लो सामग्रीप्रहरी द्वारा रौतहटमा संचालित अवैध घरेलु मदिरा भट्टी नष्ट
यसपछिको सामग्रीमोही बेपत्ता गर्दै गौर मालपोत