अघिल्लो सामग्रीतास खेलिरहेका अवस्थामा नौ जना रङ्गे हात पक्राउ
यसपछिको सामग्रीसम्झिनी पानी छम्किनी तीजको भाकामा पनि