अघिल्लो सामग्रीतातो खिरले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने भएकाले खिर खाएर परमपरा देखी साउन १५ मनार्इदै
यसपछिको सामग्रीएमसीसीसँग सम्बन्धित थुप्रै गोप्य सम्झौता सदनलाई जानकारी गराउन भीम रावलको माग