अघिल्लो सामग्रीप्राविधिक तालिमको उपलब्धि खोइ ..?
यसपछिको सामग्रीलमाहा वासीलाई सधै पानीको समस्या तिन दसक देखि कुवाकै भर